Geschiedenis
Naar beginpagina                        

Uit gemeentearchieven is gebleken dat de muziekvereniging, waaruit de Harmonie St. Cecilia is ontstaan, reeds geruime tijd voor 1905 bestond. Zij werd opgericht in augustus 1891 als zangvereniging "Gezellig Verkeer". In april 1894 werd besloten de vereniging uit te breiden met instrumentale muziek. Waarom werd nu 1905 als oprichtingsjaar aangemerkt, terwijl toch bekend is dat de muziekvereniging als voor 1905 bestond? De fanfare, wat toen geworden is uit de zangvereniging, was voor 1905 een fabrieksvereniging van de Suikerfabriek in Stampersgat


De fanfare stond in de kinderschoenen, er werd hard gewerkt, maar het muzikale peil en het ledental vorderde moeizaam. Het duurde tot 1918 alvorens men het mogelijk achtte een behoorlijk resultaat op een concours te bereiken. En inderdaad, op Hemelvaartsdag 1918 werd op een concours in Dordrecht een eerste prijs behaald in de tweede afdeling.


HET GAAT BETER
In Gorcum werd een tweede prijs behaald in de eerste afdeling. Als bijzonderheid mag worden vermeld dat de reis naar Gorcum per boot werd gemaakt en dat men wegens het slechte weer pas de andere ochtend om 6 uur thuis was. In 1924 kwam men in Steenbergen uit in de afdeling Uitmuntendheid en behaalde met 274 punten een tweede prijs.


Men voor het eerst uit in de Ere-afdeling. Op een concours in Leende behaalde men een tweede prijs. Op 26 mei 1938 behaalde men in Standdaarbuiten uiteindelijk de felbegeerde eerste prijs: de Superieure Afdeling was bereikt.SNEL HERSTEL
De bezetters waren nauwelijks verdwenen of reeds kwamen de instrumenten weer uit alle hoeken en gaten tevoorschijn. Men verlangde naar muziek, naar repetities, naar verenigingsleven, zover was het echter lang nog niet. Toen kwam Dolle Dinsdag. De instrumenten zwegen weer. Het duurde tot juli 1945 voor men weer met de repetities begon. VIJFTIEN VAN ONZE BESTE KRACHTEN MOESTEN WIJ VOORTAAN MISSEN. Daarbij kwam nog dat men de fanfare omzette in een harmonie. Na op een paar concoursen te hebben gespeeld bereikten we de afdeling Uitmuntendheid en konden we de toekomst gerust tegemoet treden.


In juni 1955 werd met veel luister het 50-jarig bestaan herdacht. Bij deze gelegenheid werd ons een "Koninklijke Erkenning" verleend zodat we voortaan K.E. voor onze naam mochten zetten. Bestond de uniformering tot nu toe uit een pet, in de "betere" afdelingen moesten er uniformen komen en op 23 augustus 1956 kon het korps zich trots in prachtige kledij een Stampersgat presenteren. Op 30 mei 1957 ging de drumband voor de eerste maal op marsconcours en behaalde gelukkig een eerste prijs, gelukkig, want hun blazende collega's brachten het dat jaar te Horst niet verder dan een tweede prijs. 13 juni 1959 was de grote dag van de terugkeer van de harmonie in de Superieure Afdeling na een behaalde 1e prijs op het concours in Dirksland. Grote vreugde. In 1960 zijn we begonnen met trips te maken van het buitenland die zowel voor de leden als de kas interessant waren. Het showelement had intussen zijn intrede gedaan en na vele financiŽle moeilijkheden te hebben overwonnen, konden ook wij op 20 juli 1963 uitrukken in groot gala. In 1964 werd een groot aantal optredens in het buitenland verzorgd. Voor de leden werden Wervik-Sud, Lens en Fresnes sur L'Ecout in Frankrijk bekende namen. In BelgiŽ werd o.a. opgetreden in Brussel, Zaventem, Hamme, Oostende, Tielt, Bredene en Meerbeke. In 1965 kwam er ook een einde aan een van de grootste tradities van de harmonie, nl. de jaarlijkse toneeluitvoering. Op 20 en 21 maart werd de laatste opvoering gegeven met het stuk "Een grote zwarte poes". Op 12-13-18 en 19 juni 1965 werd het 60-jarig bestaan van de harmonie gevierd met een klassieke avond, een kindermiddag en een groots sluitingsbal met diverse radio en TV-artiesten.Reeds eind 1965 werden er plannen  gemaakt voor deelname aan het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Op 17 juli 1966 werd in de Superieure Afdeling deelgenomen aan het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Met de werken "Le Petit Monde de Cathy" en "Lente" werd een goede 2e prijs behaald met 252 punten. In de jaren 1968 1970 werd er niet deelgenomen aan concoursen. Voor het orkest liep het allemaal niet zo voorspoedig. en op 30 juni 1974 moest het orkest verplicht op concours om aan de Bondsverplichting te voldoen: resultaat een 3e prijs in de Ere-afdeling. In de jaren 1975 t/m 1979 werd er niet veel aan de weg getimmerd. Alles stond op een laag pitje. Ook kwam in 1977 een einde aan het Harmonie-carnavalsbal wat zo'n 30 jaar een traditie is geweest.


Op 10 mei 1980 werd deelgenomen aan het onderling concours te Hoeven. Men kwam uit in de afdeling "Uitmuntendheid" met de werken "Antigone" en "California". Uit de jury-rapporten bleek dat deze afdeling toch nog te zwaar was.
In juni 1980 werd op grootse wijze het 75-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt vormde een grandioze "Stampersgatse"-avond met diverse radio- en TV-artiesten. Ook werd er een drumband/majorettenfestival gehouden met o.a. een optreden van de Army Cadet Force Band uit Engeland. Eind juni werden de festiviteiten besloten met een optreden van The Gloucestershire Regimental Band o.l.v. A. Jarrey. Een jaar later kwam deze band opnieuw naar Stampersgat om samen met de harmonie een concert te verzorgen. Bij deze gelegenheid werd de door de Engelse Bandmaster gecomponeerde "Stampersgat Mars" aangeboden. In 1982 ging de drumband samen met majorettenvereniging "Les Fleurs" naar Cheltenham in Engeland.
Door het orkest werd na een onderbreking van 8 jaar weer eens deelgenomen aan een bondsconcours, n.l. te Gilze op 13 juni 1982. Het resultaat was een 2e prijs met 253 punten.
In juni 1985 werd op bescheiden wijze het 80-jarig bestaan gevierd. Op 19 augustus 1987 werd door een lid van het Europees Parlement, Sir Geoffrey Finsberg, de Europese vlag uitgereikt aan Stampersgat, 's avonds werd hiervoor een concert gegeven samen met de Stratford-Upon-Avon Youth Military Band o.l.v. A.M. Jarrey.
In 1989 kwam eindelijk datgene waarop men 22 jaar had moeten wachten: een 1e prijs met 279Ĺ punt op het Bondsconcours te Etten-Leur, met dirigent Gerrit-Jan Verhage. We waren weer terug !!!!In 1990 werd op bescheiden wijze het 85-jarig bestaan gevierd samen met een Harmonie uit het Belgische Wildert. Tevens werden de nieuwe uniformen gepresenteerd. In 1990 werd samen het dhr. Sloekers een opzet gemaakt voor de leerlingenopleiding. Deze opleiding werd in handen gegeven van Muziekschool "De Westhoek" uit Klundert. Gedurende de jaren 1990 t/m 1994 werd regelmatig deelgenomen aan het Onderling Muziek Toernooi. Voor deelname aan het Bondsconcours was het orkest nog niet klaar. Het leerlingenaantal was zodanig toegnomen dat tot de oprichting van een leerlingenorkestje kon worden overgegaan. Begin februari 1994 droeg dhr. Rob Sloekers de dirigeerstok over aan dhr. Wim Notenboom uit Steenbergen. Door deze dirigentenwisseling moest van de voorgenomen deelname aan het Bondsconcours worden afgezien. Er werd op korte termijn een nieuw concertprogramma ingestudeerd, het leerlingenorkestje kreeg de volle aandacht en waren eind 1994 zover gevorderd dat ze een uitstekend optreden konden verzorgen t.g.v. de viering van de 50-jarige bevrijding van onze gemeente.
De sfeer in de vereniging is uitstekend, zodat alle ingrediŽnten aanwezig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.


In 1996 waren en een paar wisselingen in het bestuur. Wil Mathijssen ging zich inzetten voor de leerlingenopleiding. In het bestuur waren inmiddels besprekingen gevoerd tot oprichting van een aparte stichting voor instrumenten en uniformen.
In maart 1997 overleed ere-voorzitter P. van Poll, hij was sinds 1964 aan de harmonie verbonden. Jos Ernest nam afscheid van het bestuur, hij was ruim 40 jaar penningmeester geweest en 65 jaar lid van de vereniging.
In 1998 bestond de vereniging uit 65 werkende leden, waaronder 21 leerlingen en 7 blokfluitleerlingen. In de algemene ledenvergadering werd Jos Ernest benoemd tot ere-lid en werd hem gevraagd om de functie van ere-voorzitter op zich te nemen, wat hij graag aanvaardde. Ook werd in 1998 de Stichting Instrumentenfonds (STIF) opgericht.
In 1999 nam voorzitter Peter den Boogert afscheid van de vereniging. Hij heeft veel voor de harmonie gedaan, de aanzet tot oprichting van het STIF en de financiŽle regeling m.b.t. de opleiding van leerlingen.
Op de algemene vergadering van 7 april 2000 werd Pim Kavelaars tot nieuwe voorzitter gekozen. Op 1 december stoppen Marian en Wim met hun cafť en Sonja en Piet Roovers nemen het over.


 

ledenbriefje164.jpg (79008 bytes)  klik op het briefje voor een grotere afbeelding.


 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingenopleiding overgenomen door de Muziekschool Amadeus in Oudenbosch. Ook werd er een Muziekcommissie opgericht.
In 2002 vertrekken 7 prima leerlingen, zij waren juist zover dat ze in het orkest plaats konden nemen. Dit was een zware tegenvaller.
Het STIF zorgde dit jaar voor een complete vernieuwing van het slagwerk en er werd een financieringscontract opgesteld om de leden een eigen instrument te kunnen veroorloven, tegen zeer gunstige voorwaarden.
Op de algemene ledenvergadering van 5 april namen Johan Ernest en Cor Franken afscheid van het bestuur, er waren geen nieuwe kandidaten en er werd besloten om met 7 bestuursleden verder te gaan. Op deze avond werd Ere-voorzitter Jos Ernest gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap, een unicum in de vereniging. Dirigent Wim Notenboom verzocht in deze periode uit te zien naar een opvolger voor hem. Het Nieuwjaarsconcert van 2003 was tevens zijn laatste concert als dirigent van St. Cecilia. Zijn opvolger, Paul Rampaart uit Roosendaal gaf op 24 maart zijn eerste repetitie.
Onder leiding van Paul wordt inmiddels hard gewerkt om het muzikale peil van de vereniging omhoog te brengen, en niet zonder succes. Op 27 november 2004 werd deelgenomen aan het Bondsconcours te Veldhoven.

 

-------------------------------------------------------

 

Dirigent nu is Claudia de Groen.

We repeteren in het Dorpshuis, Havenstraat 4 in Stampersgat en we zijn op de eerste plaats een gezellige vereniging. De muziek is natuurlijk ook belangrijk en we maken populaire muziek.